Through the Looking Glass (1976) Jonas Middleton vintage